User: anonymous | Login | Register

Why Exchange4U

Reliable and robust solution of mailbox rent based on MS Exchange Server technology, with access from anywhere at anytime.

Access via iPhone

We fully support access via iPhone and mobile devices!


Bezpečnost a ochrana Vašich dat

Bezpečnost připojení

Všechny způsoby připojení jsou chráněny protokolem SSL. Data jsou na serveru nejprve zašifrována a teprve poté bezpečně zaslána na Vašeho poštovního klienta, který jediný zná klíč potřebný k dešifrování dat. Nikdo neautorizovaný si tak nemůže přečíst Vaši poštu ani zjistit Vaše přístupové heslo.

Bezpečnost hesel

Díky vysokému zabezpečení přenosové cesty je jedinou možností pro útok na Vaše heslo tzv. útok hrubou silou, kdy se útočník snaží zkoušet různé znakové kombinace, aby Vaše heslo uhodl. Abychom tomuto zabránili, po 10 špatných přihlášeních se Váš účet na 30 minut zablokuje. Druhým preventivním opatřením je nastavení minimální délky hesla na 7 znaků, a požadavek na komplexitu hesla (použití různých znakových sad). Dále doporučujeme, pro zvýšení Vaší bezpečnosti, pravidelně přístupové heslo měnit.

Fyzická bezpečnost

Servery jsou umístněné v klimatizovaných prostorách, se záložními zdroji elektřiny, ostrahou a zabezpečené proti požáru.

Uložení dat a zálohování

Ukládání dat je zajištěno pomocí diskových polí LSI Logic osazených osvědčenými disky Seagate Barracuda. Data se denně zálohují na páskovou mechaniku Travan a týdně na externí diskové pole. Jedna kopie data je vždy ukládána mimo budovu, kde se nachází servery a to pro případ požáru nebo vloupání. Děláme vše pro maximální kvalitu a dostupnost naší služby.

Garantujeme Vám úroveň služby dle platné SLA, v případě nedodržení SLA nám v daném měsíci nemusíte platit plnou částku za měsíční paušál.

News

No news found.


E4U OWA 2013