User: anonymous | Login | Register

Why Exchange4U

Reliable and robust solution of mailbox rent based on MS Exchange Server technology, with access from anywhere at anytime.

Access via iPhone

We fully support access via iPhone and mobile devices!


CA DigiCert dokončila akvizici CA Symantec

December 1, 2017
 

Počínaje 1. prosincem 2017 tak provádí validaci organizace v procesech vydávání digitálních certifikátů. Zákazníci tak budou moci obdržet svůj certifikát mnohem rychleji i při dodržení všech bezpečnostních standardů. Držitelé stávajících certifikátů mohou využít nové infrastruktury při obnovení svého certifikátu.

Počínaje 1. prosincem 2017 jsou všechny certifikáty vydávané pod značkou Symantec provozovány na infrastruktuře certifikační autority DigiCert. Tato změna má za následek mnohem robustnější bezpečnost a zjednodušení procesů vydávání certifikátů společně se zvýšením transparentnosti celého procesu.

Zákazníci, kteří vlastní dosud platný certifikát vydaný v minulosti certifikační autoritou Symantec, mohou již nyní provést žádost o jeho nové vydání, aby byli pokryti novými procesy i vylepšenou infrastrukturou.

Je nutné ovšem upozornit, že tento krok je nyní sice dobrovolný, ale pro určité typy certifikátů s delší platností je ovšem nutností. Klíčové jsou tyto termíny:

  • Certifikát vydaný před 1. červnem 2016
  • Certifikát vyprší do 13. září 2018
  • Certifikát je nutné znovu vydat do 15. března 2018
  • Certifikát vydaný před 1. červnem 2016
  • Certifikát vyprší po 13. září 2018
  • Certifikát je nutné znovu vydat do 15. března 2018
  • Certifikát vydaný mezi 1. červnem 2016 a 1. prosincem 2017
  • Certifikát vyprší po 13. září 2018
  • Certifikát je nutné znovu vydat do 13. září 2018

Pokud jste svůj certifikát pořizovali našim prostřednictvím, budeme v následujících týdnech rozesílat notifikace všem zákazníků, jejichž certifikátů se tato změna dotkne a kteří by měli podniknout kroky pro jejich nové vydání.

Tento proces je pro zákazníky s platným certifikátem zdarma. V případně prodloužení jeho platnosti může být účtována cena prodloužení.

Aktualizace 28. prosince 2017:

Notifikace zákazníkům, u nichž naše záznamy indikují, že se jich týká nutnost výměny vydaných certifikátů, byly rozeslány.

Aktualizace 13. června 2018:

Odeslali jsme další připomínkové notifikace všem dalším zákazníkům, u nichž záznamy certifikační autority indikují, že se jich dle aktualizovaných podmínek konsorcia webových prohlížečů výměna certifikátů dotýká.

Aktualizace 15. srpna 2018:

Vydali jsme nové upozornění na našich stránkách a zaslali finální vlnu připomínek zákazníkům, kteří doposud své certifikáty neobnovili.

News

No news found.


E4U OWA 2013