User: anonymous | Login | Register

Why Exchange4U

Reliable and robust solution of mailbox rent based on MS Exchange Server technology, with access from anywhere at anytime.

Access via iPhone

We fully support access via iPhone and mobile devices!


Povolit tomuto webu konfiguraci nastavení serveru?

June 26, 2016
 

Objevuje se při spuštění aplikace Outlook výzva k povolení přesměrování za účelem nastavení, která nelze potlačit volbou "Na tento web se již nedotazovat"? Postupem v tomto článku můžete toto varování potlačit.

Section: | Author: Petr Vlk

KPCS - Knowledge Base Record – Exchange4u – číslo: KPCS_KB_000.001

 

Problém: Opakovaná výzva k potvrzení souhlasu s přesměrováním na web vyžadující nastavení.

 

 

Kdy se vyskytuje: Klientská stanice OS Windows, SW: MS Outlook verze? SMTP/POP3 server: Exchage4U.cz

 

Řešení: Vytvoření klíče v registu systému Windows

 

Cesta: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover\RedirectServers

Hodnota: email.exchange4u.cz (REG_SZ)

Obrázek 1 - Požadovaná položka v registru Windows

 Stažení souboru
Outlook

Postup vytvoření klíče:

  1. Zkopírování následujícího textu do textového souboru (vyrobeného třeba na ploše počítače)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover\RedirectServers]

"email.exchange4u.cz"=""

  1. Uložíme do souboru s jakýmkoliv názvem, avšak velmi důležité je, aby měl příponu "reg" – Pokud máme zakázáno zobrazování přípon souborů, je nutno jej nejprve odškrnout v průzkumníků Windows pomocí volby – Skrýt zobrazování známých přípon souborů.

 

Nebo – uložení přílohy tohoto dokumentu na plochu počítače nahradíme kroky a) + b) .

  1. Pravým tlačítkem vybereme volbu Merge – česky Sloučit
  2. Systém provede načtení položky do registru – můžeme zkontrolovat dle obr. 1.
  3. Restartujeme počítač.

 

Obrázek 2 - Kroky c) + d)

Podrobné informace v čřlánku.

 

Discussion

Number of comments: 0
:
 
:

News

No news found.


E4U OWA 2013