User: anonymous | Login | Register

Why Exchange4U

Reliable and robust solution of mailbox rent based on MS Exchange Server technology, with access from anywhere at anytime.

Access via iPhone

We fully support access via iPhone and mobile devices!


CLOUDmail - Nastavení služeb

June 1, 2015
 

Následující informace jsou určeny pro uživatele služeb pod značkou CLOUDmail.cz pro nastavení jejich služeb v prostředí Exchange Server 2010 a Exchange Server 2013. Zde také odpovídáme na nejčastější otázky k přechodu služeb pod nového poskytovatele.

Section: | Author: Petr Vlk

Vážený zákazníku, rádi bychom Vás informovali o nadcházející důležité změně u služby CLOUDmail.cz.

Z důvodu inovace a zlepšení technické úrovně nabízených služeb mění projekt CLOUDmail.cz svého provozovatele. Od 1. 6. 2015 se jím oficiálně stane KPCS CZ.

KPCS CZ je přední česká společnost specializující se na nasazení, správu a podporu informačních technologií, primárně zaměřenou na produkty společnosti Microsoft. KPCS CZ byla historicky mezi prvními poskytovateli hostovaného Exchange serveru v České republice. Tyto služby nabízí svým zákazníkům pod značkou Exchange4U již skoro 10 let.

Pro Vás, jakožto zákazníka služby CLOUDmail.cz, nedojde k žádným změnám. Předplacené období služby Vám bude spolu s cenou zachováno, stejně tak provoz služby nebude ničím ovlivněn. Do budoucna bude fakturace již probíhat pod novým provozovatelem, společností KPCS CZ.

V následujícím horizontu měsíců července až října 2015 bude probíhat postupná integrace obou služeb. O případných změnách budou všichni zákazníci s předstihem informováni. Jednou z připravovaných novinek je přechod na nejnovější Exchange Server 2016 po jeho vydání.

Berte prosím na vědomí, že veškerá činnost a zodpovědnost týkající se provozu Vaší služby i technické podpory, bude od tohoto data probíhat prostřednictvím následujících kontaktů:

Technická podpora služeb Exchange4U a CLOUDmail.cz

Pevně věříme, že následující změnu oceníte a budete i nadále spokojeným zákazníkem služby CLOUDmail.cz.

Děkujeme za dosavadní podporu a spolupráci.

 • Za tým ASPone, Ing. Ing. Adam Ticháček (Jednatel společnosti)
 • Za tým Exchange4U, Ing. Miroslav Knotek (Jednatel společnosti)

Nejčastější otázky ke změně poskytovatele služeb CLOUDmail.cz

Jak to bude s fakturací?

V následujících týdnech můžete očekávat faktury za provoz Vašich služeb již od nového poskytovatele, společnosti KPCS CZ. Nemusíte se obávat, že by v době přechodu služeb mezi poskytovateli byly vaše služby přerušeny z důvodu absence faktur. Vámi již předplacené služby samozřejmě nebudou fakturovány znovu.

Co mi změna poskytovatele přinese?

 • Funkce nejnovějšího Exchange Server 2013 a 2016 po uvedení nové verze na trh
 • Vysoce dostupné řešení pod dohledem a správou odborníků
 • Geografické zálohy Vašich dat mezi 20 datovými centry
 • Bezpečnější publikace Vašich služeb, podpora nových bezpečnostních protokolů
 • Kvalitní antispamové řešení Symantec

Kam se mohu obrátit se svými dotazy a technickými problémy?

Prosím neváhejte se obrátit na naší technickou podporu support@exchange4u.cz.

Budete měnit parametry služeb?

V současné době zůstanou zachovány všechny technické parametry vašich služeb, jakou jsou cena či kapacita schránek. V následujícím období připravujeme sjednocení tarifů obou služeb způsobem, který nebude znamenat jakékoliv snížení těchto parametrů.

Kdy bude integrace obou služeb probíhat?

Jednotlivé změny plánujeme s ohledem na zajištění dostupnosti služeb a minimalizaci nutné součinnosti z vaší strany. Jednotlivé změny budeme s předstihem komunikovat a plánujeme je v měsících červenec až říjen 2015.

Nastavení DNS záznamů pro Exchange Hosting

Pozor! Toto nastavení bylo platné pouze pro uživatele, kteří ještě nebyli migrování na sjednocenou platformu Exchange4U! Nyní již všichni uživatelé byli přesunuti, využijte prosím tohoto nastavení DNS.

Korektní nastavení DNS záznamů Vaší domény je nutné pro správné funkčnost Vašich služeb! V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte naši technickou podporu.

Nastavení služeb Exchange 2013

MX záznam určuje na jaký server budou přicházet emaily pro danou doménu.

 • @ IN MX 10 mail.cloudmail.cz.

Služba autodiscover zajišťuje automatickou konfiguraci Vašeho klienta pro připojení k serveru Exchange a je stěžejní pro korektní funkčnost Outlooku a mobilních zařízení (prosím nezapomeňte jej nastavit). V záznamu změňte prosím "vašedomena.cz" za skutečný název Vaší domény (bez www).

 • _autodiscover._tcp.vašedomena.cz. 1D IN SRV 0 1 443 mail.cloudmail.cz.

Nastavení služeb Exchange 2010

MX záznam určuje na jaký server budou přicházet emaily pro danou doménu.

 • @ IN MX 10 exchange1.aspone.cz.

Služba autodiscover zajišťuje automatickou konfiguraci Vašeho klienta pro připojení k serveru Exchange a je stěžejní pro korektní funkčnost Outlooku a mobilních zařízení (prosím nezapomeňte jej nastavit). V záznamu změňte prosím "vašedomena.cz" za skutečný název Vaší domény (bez www).

 • _autodiscover._tcp.vašedomena.cz. 1D IN SRV 0 1 443 exchange1.aspone.cz.

Nejčastější dotazy ke službám CLOUDmail.cz

Jakou adresu má Exchange server?

Adresa serveru, který provádí rozdělení zátěže je "mail.cloudmail.cz". Pokud stále tento alias využíváte, aktualizujte jej na "mail.exchange4u.cz".

Kde naleznu webové rozhraní Outlook Web Access (OWA)?

Webové rozhraní naleznete na adrese https://mail.cloudmail.cz/ (pro zákazníky Exchange 2013) nebo na https://exchange1.aspone.cz/ (pro zákazníky Exchange 2010). Nyní by již všichni zákazníci měli být směřování na https://mail.exchange4u.cz/.

Můžu být připojen ke službě ze dvou Outlooků zároveň?

Ano, ke schránce můžete být připojen hned z několika klientů a vše se se serverem synchronizuje (např. pokud tedy smažete email z jednoho Outlooku, tak se smaže i z druhého).

Jaké emailové klienty podporuje Exchange?

Exchange podporuje všechny klienty využívající POP3 nebo IMAP protokolů a proto můžete použít i emailové klienty jako je Thunderbird, Evolution apod. Nicméně pokud použijete emailového klienta Outlook 2016 (případně Outlook 2013 nebo Outlook 2010), tak máte zajištěno, že budou k dispozici všechny vlastnosti služby CLOUDmail.

Podporuje Exchange mobilní zařízení?

Ano, naše řešení plně podporuje mobilní zařízení s operačním systémem jako Windows Phone, iOS, Android, Symbian apod.

Neproběhla mi konfigurace mobilního telefonu.

Konfigurace mobilního telefonu probíhá automaticky kromě kroku, kdy je zapotřebí zadat přihlašovací jméno, kdy mnohdy mobilní telefon přepíše přihlašovací jméno z uživatel@vasedomana.cz na \uživatel. Proto je potřeba přihlašovací jméno upravit a případně ještě zadat adresu serveru https://mail.cloudmail.cz.

Jak si mohu obnovit smazaný email?

Stačí se např. přihlásit do rozhraní Outlook Web Access (OWA) a zde kliknout pravým tlačítkem na koš a zvolit "obnovit odstraněné položky". V novém okně již vyhledáte daný email a převedete jej do Vámi zvolené složky.

Můj Outlook se neustále ptá na heslo, dá se to nějak vyřešit?

Ano, postupujte podle návodu od Microsoftu uvedeného na adrese http://support.microsoft.com/kb/956531.

 

Discussion

Number of comments: 0
:
 
:

News

No news found.


E4U OWA 2013