User: anonymous | Login | Register

Why Exchange4U

Reliable and robust solution of mailbox rent based on MS Exchange Server technology, with access from anywhere at anytime.

Access via iPhone

We fully support access via iPhone and mobile devices!


Minimální požadavky na poštovní klienty s ohledem na Exchange 2013

April 29, 2014
 

Pro všechny naše zákazníky připravujeme přechod na Exchange Server 2013. V rámci migrace bude zdarma všem našim zákazníkům navýšena kapacita poštovní schránky. Tento přechod ovšem také znamená změnu minimálních požadavků, které musí splňovat poštovní klienti, kterými se ke své poštovní schránce připojujete.

Section: | Author: Petr Vlk

Bližší informace o probíhající migraci Exchange4U naleznete v článku Nový Exchange 2013 pro všechny naše zákazníky.

Aktualizace 2 ledna 2018: Přechod na novou verzi byl již dokončen pro všechny zákazníky a nové požadavky jsou tak v platnosti.

Minimální požadavky na klienty Outlook

Následující minimální požadavky musí splňovat poštovní klienti připojující se pomocí nativního Exchange protokolu. Ten umožňuje maximálně využít všech funkční serveru Exchange 2013. Přístup z dalších alternativních poštovních klientů či starší verze aplikace aplikace Outlook jsou podporovány pomocí protokolů IMAP či POP3. Mobilní klienti či aplikace využívající protokol Exchange Active Sync (EAS) jsou plně podporovány i dále.

  • Outlook 2013 (verze 15.0.4420.1017 či novější)
  • Outlook 2010 Service Pack 1 s aktualizací Listopad 2012 (verze 14.0.6126.5000 či novější)
  • Outlook 2007 Service Pack 3 s aktualizací Listopad 2012 (verze 12.0.6665.5000 či novější)
  • Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition
  • Outlook for Mac 2011
  • Outlook for Mac 2016

Doporučujeme ponechat ve Vašem systému povoleny automatické aktualizace z webu Microsoft Update či v pravidelných intervalech provádět aktualizace Vašeho poštovního klienta a operačního systému.

Minimální požadavky aplikace Outlook Web App

Přístup k Vaší poštovní schránce z internetového prohlížeče ve Vašem počítači nebo jiném mobilním zařízení je možný pomocí nové vylepšené aplikace Outlook Web App, neboli OWA. Dostupnost jednotlivých funkcí OWA se může lišit dle Vámi používaného internetového prohlížeče. Nejlepší uživatelské zkušenosti dosáhnete z prohlížeče Internet Explorer 11 a Microsoft Edge.

  • Internet Explorer 9 či novější
  • Mozilla Firefox 17 či novější
  • Apple Safari 6 či novější
  • Google Chrome 24 či novější

Ostatním internetovým prohlížečům se zobrazí zjednodušená verze OWA Light. Bližší informace o podpoře internetových prohlížečů uvádí článek What's New for Outlook Web App in Exchange 2013.

 

Discussion

Number of comments: 0
:
 
:

News

No news found.


E4U OWA 2013